Vad är statisk elektricitet?

Jag får ofta en stöt, när jag till exempel rör vid ett metallhandtag. Vad beror det på, och är vissa människor mer utsatta än andra?

Jag får ofta en stöt, när jag till exempel rör vid ett metallhandtag. Vad beror det på, och är vissa människor mer utsatta än andra?

Shutterstock

Stöten beror på så kallad statisk elektricitet – en lagrad elektrisk laddning. Statisk elektricitet uppkommer oftast genom att två föremål gnids mot varandra, och att det ena då överför elektroner till det andra.

Då blir det ett överskott på elektroner i det ena och ett underskott i det andra. Föremålen har på så sätt blivit negativt respektive positivt laddade. Kroppen kan bygga upp en stor laddning genom att gnida sig mot till exempel en matta och senare utlösa den genom kontakt med ett annat objekt – till exempel ett metallhandtag.

Detta kan ge en stöt, som känns som ett litet slag över fingrarna. I vissa fall kan det även uppstå en gnista. Det kan vara skillnad på hur ofta man känner av statisk elektricitet. Olika personer bygger nämligen under samma omständigheter upp olika laddningar – det beror bland annat på vilken typ av kläder man har på sig.

En jacka av polyester är mycket mer benägen än en skinnjacka att skapa statisk elektricitet, när den gnids mot huden. Samtidigt innebär torr hud större sannolikhet för att bygga upp en laddning än hud som är fuktig. Har man ofta problem med statisk elektricitet, kan fuktighetskräm alltså vara en lösning på det.