Shutterstock
Statisk elektricitet

Vad är statisk elektricitet?

Statisk elektricitet beror på lagrad elektrisk laddning, som kan ge dig en stöt – och i en del fall till och med skapa en gnista.

Vad är statisk elektricitet?

Att du får en stöt när du rör vid ett metallhandtag beror på statisk elektricitet – lagrad elektrisk laddning.

Statisk elektricitet kallas även beröringselektricitet, eftersom den uppstår genom att två material eller kroppar gnids mot varandra.

En del material är särskilt bra på att lagra elektrisk laddning. Det gäller exempelvis syntetiska tyger som polyester.

När de båda materialen gnids mot varandra överför det ena elektroner till det andra, så att det uppstår ett överskott av elektroner i den ena materialet – och ett underskott av elektroner i det andra.

Under beröringen har materialen alltså blivit positivt respektive negativt laddade och det är denna lagring av elektrisk laddning som man kallar statisk elektricitet.

Exempel på statisk elektricitet är:

  • Hår som står rakt ut åt alla håll
  • Damm som samlas kring kablar och elektronik
  • Kläder som smiter åt runt kroppen

Ett annat exempel på statisk elektricitet är vatten som attraheras av ett elektriskt laddat objekt, som exempelvis en ballong.

Exempel på statisk elektricitet

Ballongen som är laddad med statisk elektricitet får vattenstrålen att böja undan.

© Shutterstock

Så snart kroppen kommer i kontakt med ett ledande föremål, som exempelvis ett metallhandtag, så jämnas den elektriska laddningen ut, vilket kan ge en liten stöt.

I en del fall kan det till och med uppstå en gnista.

Ledande föremål är vanligtvis metallobjekt, elektronik, bildörrar och element, men andra människor kan också vara ledande.

Att man kan få en stöt av statisk elektricitet beror på att motsatta laddningar attraherar varandra, medan likadana laddningar stöter bort varandra.

Därför söker sig de negativt och positivt laddade partiklarna till varandra och i samma sekund de kommer i kontakt med varandra sker en utjämning. Det är denna utjämning som ger stöten.

Hur undviker man statisk elektricitet?

En persons lagring av statisk elektricitet beror bland annat på hudens och luftens fuktighet och vilka kläder personen har på sig.

En jacka av polyester skapar exempelvis mycket oftare statisk elektricitet än en jacka av läder.

Samtidigt ger torr hud större sannolikhet att man bygger upp elektrisk laddning än fuktig hud.

Därför är det stor individuell skillnad mellan hur ofta och när man upplever statisk elektricitet.

Många upplever fler stötar under vintermånaderna, eftersom luftfuktigheten inomhus vanligtvis är lägre under den perioden.

statisk elektricitet - hår

När man borstar håret kan det uppstå statisk elektricitet på grund av friktionen mellan borsten och håret.

© Shutterstock

Har du problem med statisk elektricitet kan du försöka undvika syntetiska tyger, smörja in huden med återfuktande kräm eller sänka värmen i elementen.

Uppstår problemet oftast vid datorn kan du testa att skaffa en antistatisk matta och placera den under skrivbordet eller undersöka om problemet beror på laddningskabeln till datorn.

Är statisk elektricitet farligt?

I de allra flesta fall är statisk elektricitet helt ofarligt och kroppen kan bygga upp en stor laddning utan att det skadar personen i fråga.

Det beror på att den stöt man känner av vid utjämningen kommer från spänning och inte elektricitet.

Spänningen vid en stöt av statisk elektricitet kan ligga på flera tusentals volt, men om stöten hade en elektrisk laddning på bara ett par ampere skulle den vara livsfarlig.

Vid en elektrisk uppladdning på mindre än 1 000 volt känner man inte av något, medan en spänning på över 2 000 volt kan upplevas som olustig.

Statisk elektricitet är alltså oftast helt ofarlig, även om man kan bli obehagligt överraskad.