Vad är rekordet för lufttryck?

Vilka faktorer bestämmer lufttrycket? Vad är egentligen det högsta och lägsta lufttryck som någonsin har uppmätts?

Sibirien-täckt-av-snö
© Shutterstock

Det lägsta lufttrycket nära havsytan upp-mättes i centrum av en tropisk cyklon den 12 oktober 1979 öster om Filippinerna. Där mättes ett tryck på endast 870 hektopascal (hPa) i ögat på tyfonen Tip, som höll vindhastigheter på upp till 85 meter i sekunden. Som jämförelse kan nämnas att en orkan definieras som en vind med en hastighet över 33 meter i sekunden. Lufttrycket vid havsytan är i genomsnitt 1013 hPa. Det högsta lufttryck som uppmätts vid jordytan är 1083 hPa. Det var i Agata i Sibirien den 31 december 1968. Sibirien har bäst förutsättningar för extrema vinterhögtryck och köldrekord. Vid högtryck präglas vädret av få moln och lite vind. Det högsta lufttrycket uppnås om vintern över områden långt från havet. Där kyls jorden av utan solens strålar, varvid luften tar mindre plats. Längre upp i atmosfären fylls utrymmet av tillströmmande luft, varigenom vikten av luften över området blir högre.