Shutterstock
Salt drysser

Vad är en jon?

Ni nämner ofta joner i era artiklar, men vad är egentligen en jon? Och vad kan forskarna använda joner till?

Vad är en jon?

En jon är en atom eller en grupp sammanhängande atomer som är elektriskt laddade. Laddningen kan vara antingen positiv eller negativ.

Den uppstår för att atomen eller atomerna förlorar eller tar upp en eller flera elektroner. Exempel på joner är Na+ och Cl-, som tillsammans bildar koksalt.

Koksalt är inte elektriskt laddat, eftersom de två typerna av joner balanserar varandras laddningar.

Joner hjälper forskarna

Massespektrometer
© Andrew Brookes/National Physical Laboratory/SPL

En masspektrometer gör om ett ämne till joner, och genom att mäta hur jonerna böjs av ett magnetfält kan forskarna avslöja ämnets identitet.

En jonmotor
© NASA

En jonmotor i exempelvis en rymdsond omvandlar gas till joner, som därefter accelereras i ett elektromagnetiskt fält. När jonerna slungas ut skapar motorn framdrivning.

Alla grundämnen kan bilda joner, vanligen med olika laddningar. Många grundämnen har emellertid en favoritladdning, som bestäms av antalet elektroner i atomens yttersta skal.

Joner är centrala för kemin och som verktyg i många andra forskningsgrenar. Det går bland annat att dra nytta av det faktum att joner på grund av sin laddning kan böjas av magnetfält.

Det utnyttjar forskarna bland annat i så kallade masspektrometrar, som kan analysera kemin i exempelvis is eller mineraler med extrem detaljrikedom.