Vad är eld och lågor?

Vad består eld egentligen av, och varför är lågorna röda?

© Photo by Paul Bulai on Unsplash

En låga kan med sin blotta värmeverkan och sitt utseende förefalla tämligen ”materiell”, så det är egentligen fullt förståeligt att forntidens grekiska naturfilosofer uppfattade elden som ett ”element”, ett slags grundämne precis som luft, vatten och jord. De hade också en poäng, då de delade in sina fyra element i lätta respektive tunga, med elden och luften i den förstnämnda kategorin.

Eld är nämligen inget annat än lysande eller rättare sagt glödande gaser. Lågan på ett stearinljus består av förångat, brinnande stearin, och elden i kaminen består av de gaser, som avges av det brinnande träet. Eldens färger bestäms av förbränningsprocessens temperatur. Ju högre temperatur, desto mer blå eller violetta är lågorna.

Glöder lyser ofta rött för att deras temperatur är förhållandevis låg, medan en väldigt het svetslåga kan vara blåviolett. Trots att lågan på ett stearinljus är några tusen grader varm, kan man som de flesta känner till snabbt dra fingret genom den utan att känna så mycket. Det är just ett uttryck för att elden består av varma gaser och därför representerar energi i utspädd form.