Angelina Jolie trampar hårdare än en elefant

Tryck uppstår när något pressar med sin vikt. Hur stort trycket är beror bland annat på hur stort område föremålet trycker på. Därför är trycket från Angelina Jolies stilettklack hårdare än en elefantfot.

© Shutterstock

Tryck finns överallt i vår vardag: Det kan exempelvis ge dig lock för öronen när du flyger eller dyker, det styr om det blir sol eller regn och det kan döda i form av en tryckvåg från en explosion.

Tryck är den kraft som något trycker med på ett bestämt område. Eller som man säger inom fysiken: Förhållandet mellan den kraft som verkar vinkelrätt på en yta och ytans area.

Tryck beräknas i pascal

Tryckkraften beräknas i enheten pascal och med formeln: P = F / A

P är trycket i enheten pascal. Det är den kraft som ett föremål trycket på en kvadratmeter med.

F är den kraft som ett föremål har. Kraften är mätt i enheten newton och räknas ut som föremålets vikt i kilo multiplicerat med sin axxeleration – det vill säga jordens tyngdacceleration när föremålet är stilla.

A är arean i kvadratmeter som föremålet påverkar med sin kraft.

Både Angelina Jolie och elefanten trampar med en viss kraft (F) och de påverkar underlaget på ett visst område (A). Om man känner till F och A kan man räkna ut trycket för en stilettklack och en elefantfot.

Tryck i praktiken: Angelina Jolies stilettklack versus elefantens fot

Ovanstående uträkning kan överföras till exemplet om Angelina Jolies stilettklack och elefantfoten. Först räknar vi ut elefantfotens tryck:

Elefanten väger fem ton. Det innebär att den trampar foten i jorden med en väldig kraft på 49 050 Newton. Fördelar man kraften på elefantfotens 250 kvadratcentimeter är trycket 1 962 000 pascal.

Så gör vi ekvationen för Angelina Jolie:

Vi antar att Angelina Jolie väger cirka 60 kilo. Därför sätter hon ned sin stilettklack på marken med en kraft på 589 Newton. Fördelat på hennes en kvadratcentimeter stora stilettklack innebär det att trycket är 5 890 000 pascal.

Även om kraften som Angelina Jolie sätter ned sin fot i jorden med är markant mindre än elefanthanens så är trycket under hennes stiletthäl alltså många gånger större än under elefantfoten eftersom kraften från hennes steg samlas på en mycket liten plats.