Tinar kött snabbast i varmt vatten?

Ibland glömmer jag att ta ut kött ur frysen i god tid. Då lägger jag köttet i en skål med varmt vatten, men är det en bra idé?

tinar kött snabbast

Kött och andra matvaror tinar en aning snabbare i varmt vatten än i kallt. Trots det är det en mycket dålig idé att tina mat i varmt vatten, eftersom de slumrande bakterierna på ytan av maten snabbt vaknar, när temperaturen kommer upp på 20–30 °C.

Det gäller både vanliga förruttnelsebakterier, som alltid är närvarande, och de mer ovanliga bakterier som kan framkalla sjukdomar.

Bakterierna kan nämligen föröka sig på köttets yta och i det vatten som finns i emballaget. Det är med andra ord dålig hygien att tina frusen mat i varmt vatten.

Om man ändå vill tina upp frysmat i vatten, rekommenderas det att man använder rinnande kallt vatten. Det säger emellertid sig självt att det är en miljömässigt dålig lösning. Det bästa är att låta köttet tina i kylskåpet eller i en mikrovågsugn. I mikrovågsugnen tar upptiningen inga långa stunder, eftersom hela matvaran tinar på en gång och inte från ytan och in.