Den smarta Tour de France-cyklisten hoppas på regn

Tour de France-cyklisterna ger sig iväg. All träning intensifieras i nästintill brutalitet. De trampar hårt på pedalerna. De ska först över mållinjen. Och den smarta cyklisten vet vad som behövs: Regn

© Shutterstock

Luftmotståndet är cyklistens värsta motståndare, men motståndet är mindre om luften har en hög halt av vattenånga.

Därför kommer en cyklist i fuktig luft att uppnå en högre hastighet om han eller hon trampar lika hårt på pedalerna som en cyklist i torr luft.

Vattenånga minskar luftens densitet, så att samma mängd luft väger mindre. Därmed gör den också mindre motstånd mot rörelse.

Cyklisten knuffar alltså undan mindre luftmassa vid cykling i fuktig luft.

Luftens temperatur har samma effekt. Ju varmare luften är, desto mindre motstånd gör den, och varm luft kan dessutom innehålla mer fukt än kall

Sommarluft gör mindre motstånd

Luftmotståndet minskar i takt med att mängden vattenånga i luften ökar. Ju varmare luften är, desto mer ånga kan luften innehålla, så teoretiskt går det lite lättare att cykla på sommaren.

Varm luft gör svetten mindre effektiv

I praktiken finns det dock en övre gräns för hur varm och fuktig luft får vara i förhållande till cykling.

När temperaturen stiger svettas Tour de France-cyklisterna mer. Men når luftfuktigheten er för hög, förångas svetten sämre och kroppen kyls därför ned mindre effektivt.

Rent hypotetiskt: Om luftfuktigheten är 100 procent och lufttemperaturen 30 grader så upplever kroppen temperaturen som att den är 44 grader.

Det försämrar markant en cyklists prestation på pedalerna.

Värme gör cykeln snabb och dig långsam

Cykeln skär lättare genom fuktig luft eftersom lätta vattenmolekyler tar upp platsen för de tyngre syre- och kvävemolekylerna.

Atmosfärisk luft utgörs framför allt av kväve och syre. Då atomerna i gasernas molekyler är relativt tunga har torr luft en så kallad molvikt på 29,3 gram.

Vattenmolekyler är lättare än syre och kväve. Fler vattenmolekyler i luften sänker molvikten till 26,7 gram, så att samma mängd luft väger mindre.