Varför är himlen ljusare under regnbågen?

Hvorfor er området under regnbuen lysere end andres steder på himlen?

Rainbow

En regnbågebestår av mer än bara den färgade bågen. Solen strålar bryts inne i regndropparna på ett sådant sätt att en del av ljuset reflekteras till åskådaren inom regnbågens omkrets. Området under regnbågen förefaller därför vara ljusare än utanför den. Är det en så kallad sekundär regnbåge, verkar området utanför denna åter ljusare.

Regnbågar uppstår när solljus bryts vid gränsytan mellan luft och vatten i regndroppar. Då färger bryts lite olika, är regn-bågen röd ytterst och går genom hela färgspektrum till blå eller violett innerst. I en sekundär regnbåge har ljuset reflekterats två gånger i droppen och färgerna är därför omvänt placerade.

Det mörka bandet mellan den innersta och den yttersta regnbågen kallas Alexanders mörka band. Namnet kommer från runt år 200, då Alexander från Afrodisias beskrev fenomenet. Faktiskt är området inte mörkare än resten av himlen, men det ser så ut för att områdena inom den primära och utanför den sekundära bågen reflekterar solljuset.