På vilket sätt överförs värme?

Hur kommer värme från metall över i luft till exempel från ett vanligt element?

Kopparrör-på-vägg
© Shutterstock

Värme är egentligen ett uttryck för hur snabbt atomer och molekyler rör sig i ett ämne. Ju snabbare rörelser, desto högre temperatur. När värmen från ett element skall överföras till luften i ett rum måste de snabba rörelserna i metallen alltså överföras till luftens atomer och molekyler. Det kan ske på tre sätt: Konduktion är värmeöverföring direkt mellan olika ämnen, och den uppstår när snabba atomer och molekyler från det varmaste ämnet rent fysiskt kolliderar med det kalla ämnets långsamma partiklar och därmed knuffar dem uppåt i en högre hastighet. Om luften stod helt stilla, skulle ett element ha mycket svårt att värma upp ett rum genom enbart konduktion. Värmen skulle nämligen överföras från den ena luftmolekylen till nästa tvärs igenom hela rummet. Luften står emellertid inte stilla, för den uppvärmda luften vid elementets yta stiger och ersätts av kall luft, som då i sin tur värms upp och stiger. På så sätt transporteras de varma luftmolekylerna runt i rummet, och det ökar högst väsentligt överföringen av värme. Denna form av värmeöverföring kallas konvektion. Den sista formen av värmeöverföring sker med hjälp av värmestrålning. Det varma elementet avger en viss del av sin energi i form av elektromagnetiska vågor i det infraröda spektrumet. När dessa strålar träffar luftens molekyler, överförs deras energi till dessa. Det får dem att röra sig snabbare, och på så sätt ökar rummets temperatur.

LÄS OCKSÅ: Fixa det kalla elementet.