När uppnår en puck sin toppfart?

Jag spelar ishockey på elitnivå, och vår tränare säger att vi skall snabbt komma nära inpå motspelaren, när han skall skjuta, så att vi kan kasta oss framför pucken, innan den får fart, det vill säga innan den gått en meter. Har han rätt?

Puck-på-is
© Shutterstock

Pucken når sin maximala hastighet omedelbart efter att den har lämnat klubban. Så fort som den har lämnat klubban består den resulterande kraften på pucken endast av två komponenter: luftmotståndet samt motståndet från isen, om den rör sig på isytan. Båda krafterna är friktionskrafter, vilket betyder att de verkar i motsatt riktning mot rörelsen och därmed minskar hastigheten. Din tränare har alltså inte rätt i sitt påstående. Den felaktiga uppfattningen att föremål accelererar med hjälp av friktionskrafter går igen i flera sportgrenar. Vissa simhoppare tror att de får extra fart genom att träffa vattnet med spjutformade händer. På samma vis kan man höra fotbollskommentatorer tala om att ”bollen studsar på det blöta gräset och får extra fart”. Det som egentligen inträffar är att den förlorar mindre fart än den gör på torrt gräs.