Shutterstock

Magnetfält spränger forskares utrustning

Det starka magnetfältet blev 120 000 gånger kraftigare än en kylskåpsmagnet och förstörde forskarnas utrustning på mindre än en tusendels sekund.

Japanska forskare vid University of Tokyo har skapat det starkaste magnetfält som någonsin registrerats inomhus i ett kontrollerat experiment.

Magnetfältet var så starkt att forskarnas försöksuppställning exploderade.

Styrkan översteg forskarnas egna förväntningar genom att nå upp i hela 1 200 tesla. De hade bara trott sig kunna nå 700 tesla.

Elektromagneten skapade ett rekordstarkt magnetfält på 1200 tesla, som på ett ögonblick fick apparaten att explodera.

© Shojiro Takeyama/Uni. of Tokyo

1 200 tesla motsvarar ett magnetfält som är 50 miljoner gånger starkare än jordens magnetfält på våra breddgrader – eller 120 000 gånger starkare än det magnetfält som skapas av en kylskåpsmagnet.

Forskare komprimerade fyra miljoner ampere i elektromagnet

I försöket skickade forskarna en ström på fyra miljoner ampere – motsvarande flera hundra gånger strömmen i ett blixtnedslag – genom en elektromagnet med en liten kärna som pressades allt mer samman.

Det magnetiska fältet i kärnan pressades därmed ihop till allt mindre volym tills det uppnådde styrkan 1 200 tesla.

1 200 tesla är 50 miljoner gånger starkare än jordens magnetfält på våra breddgrader.

Resultatet har bara överträffats i utomhusförsök då ryska forskare har använt sprängämnen för att pressa ihop kärnan i en elektromagnet. Försöken har skapat magnetfält på ända upp till 2800 tesla, vilket inte går att uppnå i laboratorium.

Även om magnetfältet bara existerade i mindre än en tusendels sekund är det längre än vad man lyckats uppnå i andra försök.

Fysiker kommer att använda det starka magnetfältet för att närmare studera elementarpartiklar. Dessutom kan det användas för försök med fusionsenergi eftersom mycket starka magnetfält håller bränsle svävande i en reaktor.