Kan vatten brinna?

Jag förstår inte att vatten inte kan brinna. Vatten består av väte – ett av de mest brännbara ämnena – och syre, som är nödvändigt för all slags förbränning.

Eld-på-vatten
© Shutterstock

Kemiskt sett kan en normal förbränning definieras som en process där ett ämne förenas med syre (O2). När väte (H2) förbränns, bildas således H2O, och vatten blir därför en restprodukt efter förbränning av väte. Man kan alltså säga att vatten inte kan brinna, eftersom vätet redan har brunnit och är oxiderat. Det är inte bara väte som oxideras. Syre reagerar väldigt lätt med andra ämnen, och nästan allt organiskt material på jorden har under tidernas lopp reagerat med syre. De flesta metaller finns uteslutande i oxiderade föreningar, och jord, sten och klippor består av syrehaltiga mineraler. Dessa ämnen kan inte brinna, eftersom de redan förenats med syre och på så sätt kan betraktas som ett slags aska. Å andra sidan kan man använda vatten till att släcka eld. Det beror dels på att vatten inte är brännbart och dels på att det har en god förmåga att absorbera värme. Det krävs mycket mer energi att värma upp vatten, och den processen stjäl värmen från vätet. Temperaturen faller under de 400–500 °C som behövs för att upprätthålla förbränningen, och elden slocknar.