Kan syre få luft att brinna?

Luft kan inte antändas, inte ens om syrehalten ökar. Syre i sig själv brinner inte heller, men ger en brand näring, varför det kan vara farligt att ha öppen eld nära en källa till syre. Tänder man till exempel ett stearinljus i luft med högt innehåll av syre, går förbränningen snabbare och kan bli farlig. För att en brand skall kunna uppstå måste det finnas brännbart material, syre och värme närvarande. När något brinner, sker en kemisk reaktion med syre, som utvecklar mer värme än branden kräver för att sätta igång.

Explosion-på-svart-bakgrund
© Shutterstock

Luft kan inte antändas, inte ens om syrehalten ökar. Syre i sig själv brinner inte heller, men ger en brand näring, varför det kan vara farligt att ha öppen eld nära en källa till syre. Tänder man till exempel ett stearinljus i luft med högt innehåll av syre, går förbränningen snabbare och kan bli farlig. För att en brand skall kunna uppstå måste det finnas brännbart material, syre och värme närvarande. När något brinner, sker en kemisk reaktion med syre, som utvecklar mer värme än branden kräver för att sätta igång. Det betyder att processen kan fortsätta tills det antingen inte finns mer brännbart material eller syre kvar eller tills processen har kylts ned. Atmosfärisk luft består normalt av 78 procent kväve, 21 procent syre och små mängder av andra gaser. Kväve kan inte brinna, för när det reagerar med syre kräver processen mer värme än den utvecklar, och gaserna finns inte i koncentrationer som är tillräckligt höga för att brand skall kunna uppstå.