Kan stearin börja brinna?

Ibland kan inte bara veken på ett stearinljus börja brinna utan även själva stearinet. Hur kan det komma sig och hur bör man släcka en stearinbrand?

Kan stearin börja brinna?

Stearinljus kan fatta eld

När det brännbara materialet i ett ljus värms upp till flampunkten börjar hela ljuset brinna. Den farliga värmeutvecklingen kan uppstå när flera ljus är placerade tätt intill varandra eller om ljusen står i ljusstakar som är stängda upptill.

Flampunkten är den lägsta temperatur vid vilken en brännbar vätska avdunstar tillräckligt mycket för att antändas, och den varierar beroende på vad ljuset är tillverkat av. Ren stearin, som är en blandning av stearinsyra och palmitinsyra, har en flampunkt på 113 grader medan paraffin, som normalt används i värmeljus, har en flampunkt på 109 grader.

Släck aldrig brand i stearinljus med vatten

När det brännbara materialet når flampunkten börjar hela ytan att brinna med en kraftig låga på fem till 15 centimeter. Om ett – eller flera – ljus har börjat brinna får lågorna inte släckas med vatten. Det kan nämligen leda till en explosion med meterhöga lågor.

När vatten träffar ljuset omvandlas det till ånga som utvidgar sig våldsamt. Ångan tar med sig den smälta ljusmassa och slungar i väg den så att extra syre når elden och får den att flamma upp.

Det bästa sättet att släcka brinnande ljus på är att kväva elden, exempelvis genom att lägga ett lock på det.

| VARFÖR INTE GE ILLUSTRERAD VETENSKAP I JULKLAPP? | | |