Kan statiskelektricitet utlösa brand?

Kan gnistor uppkomna genom statisk elektricitet orsaka en brand, till exempel när man tar av sig en fleecetröja?

1 september 2009

Ja det kan de mycket väl göra. Statisk elektricitet är elektriska urladdningar som alla andra, och gnistor kan ge upphov till brand. När det sker, beror dock mycket på hur kraftig gnistan är och vilka brännbara material som befinner sig i närheten. Bensinånga och andra lättantändliga gaser kan mycket lätt antändas av gnistor. Är det en brännbar blandning av ånga och luft, kan även en mycket liten gnista starta en explosion. I en vanlig bilmotor är det gnistor från tändstiften som antänder en blandning av bensin och luft. På raffinaderier, borrplattformar och oljeinstallationer gör man därför mycket för att undvika statisk elektricitet. Man är också mycket noga med statisk elektricitet i spannmålssilos, där det fina dammet i luften kan antändas av gnistor. Ju finare dammet är, desto mindre behöver gnistan vara, men generellt krävs det mer energi för att antända damm än gaser. Normala fasta ämnen eller vätskor är inte explosiva på samma sätt som gas och damm, och för dem är en gnista från statisk elektricitet inte tillräcklig för att starta en brand.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: