Mago Stock & people/Imago/Ritzau Scanpix

Kan man vara snabbare än sin egen skugga?

Lucky Luke skjuter sin egen skugga innan den hinner dra pistolen. Men kan man verkligen röra sig snabbare än sin egen skugga?

Faktum är att vi alla är aningen snabbare än vår egen skugga – eller vår skugga visar närmare bestämt var vi befinner oss med en viss fördröjning.

När vi rör oss ligger vår skugga alltid lite efter. Ju längre det är mellan vår kropp och ytan där skuggan kastas, desto större blir fördröjningen.

Ljuset avlägsnar skuggan i en hastighet av 300 000 kilometer per sekund

Skuggan är en markering av det område där kroppen blockerar ljuset från exempelvis solen. När du tar ett steg åt sidan släpper du fram ljuset där din skugga tidigare kastades.

Ljuset måste dock först förflytta sig från platsen där du stod till väggen, vilket innebär att skuggan rör sig aningen långsammare.

180 000 000 kilometer i timmen Så snabbt måste Lucky Lukes hand med revolvern röra sig för att han ska kunna skjuta sin egen skugga, vilket han gör på baksidan av seriealbumen.

Låt oss säga att du står tio meter från en vägg med din skugga.

I jordens atmosfär är ljusets hastighet 299 702 547 meter per sekund, vilket innebär att det tar ljuset 33,4 miljarddelar av en sekund att nå väggen.

Du är med andra ord 33,4 nanosekunder snabbare än din egen skugga.

Om Lucky Lukes arm rör sig en halv meter och han står tre meter från väggen måste han flytta handen i en hastighet av cirka 180 000 000 kilometer i timmen.

Dessutom är hans trick bara möjligt under förutsättning att kulan rör sig snabbare än ljusets hastighet.

När avståndet blir större, till exempel vid en månförmörkelse, då månen kastar sin skugga på jorden, blir förseningen mer påtaglig.

Avståndet till månen är 384 400 000 meter. Eftersom ljusets hastighet är 299 792 458 meter per sekund i rymden är månen nästan 1,3 sekunder före sin egen skugga på jorden.