Hur uppstår en färglös regnbåge?

Ibland kan man ha turen att få se ett slags regnbåge utan färger, alltså en helt vit båge på himlen. Hur uppstår en sådan?

Kombinationen av sol och dimma kan ge upphov till fenomenet dimbåge. Det är en bred och vitaktig båge som uppstår vid ljusets samspel med mikroskopiska vattendroppar i dimman. Dimbågarna bildas på samma sätt som regnbågar, genom att solens ljus bryts i de vattendroppar som dimman består av. Eftersom vattendropparna i dimman är mycket mindre än regndroppar – vi är nere på hundradelar till tusendelar av en millimeter – så kommer enstaka färgband i regnbågen att bli så utbredda att alla färgerna blandas. Resultatet blir en bred vit regnbåge. I större regndroppar hålls spektret så att säga åtskilt, och i den klassiska regnbågen kan man således se alla spektrets färger. Dimbågar bildas när vattendropparna som solljuset bryts i är mindre än 0,05 millimeter i diameter, medan regndroppar har en storlek från 0,5 millimeter upp till 1–2 millimeter i diameter. Regnbågar associeras vanligtvis med solljus, men även kraftigt månljus kan bilda regnbågar. Regnbågens centrum befinner sig alltid i en riktning motsatt solen eller månen.