limestone in water kettle

Kalk i vattenkokare och tvättmaskiner består av bundna joner som kan frigöras med ättiksyra

© Wikimedia Commons

Hur tar ättiksyra bort kalk i en vattenkokare?

När ättiksyran hamnar i vattenkokaren startar en komplex kemisk process som till sist får kalkbeläggningen att lösas upp.

Vattnet som du fyller din vattenkokare med har pumpats upp från marken. På sin väg till grundvattenreservoarerna tar vattnet med sig mineraler och kommer därför att innehålla olika slags joner, det vill säga atomer eller molekyler med elektrisk laddning.

Några av de positiva och negativa jonerna bildar tillsammans svårlösliga föreningar som blir synliga som fällningar eller beläggningar. Den kalk som sätter sig på värmekroppen består av kalciumkarbonat som bildats av positiva kalciumjoner och negativa karbonatjoner.

Även om det mesta kalciumet och karbonatet bundits till varandra kommer en liten del att finnas löst i vattnet.

Kalk löses upp för att återskapa balansen

Balansen mellan fria och bundna karbonatjoner påverkas av ättiksyran. Karbonat är en bas, och därför kan fria joner reagera med ättiksyra och bilda lättlösligt vätekarbonat.

I takt med att karbonatjonerna försvinner ur lösningen blir det obalans i förhållandet mellan de fria karbonatjonerna i lösningen och de bundna på värmekroppen.

Därför löses kalken gradvis upp för att bibehålla balansen. Fritt karbonat reagerar med syra tills nästan all kalk är borta.

###

Ättika stör balansen i vattnet

Kalkbeläggningar löses upp eftersom ättiksyra snabbt ändrar fördelningen av joner i vattnet i den elektriska vattenkokaren.

##

MJUKT VATTEN TVÄTTAR BORT MEST SMUTS FRÅN HÄNDERNA

Vattnets hårdhet är ett uttryck för hur mycket kalcium- och magnesiumjoner som finns lösta i vattnet.

I Sverige anger vi vattnets hårdhet i tyska hårdhetsgrader, °dH, där en grad motsvarar tio milligram löst kalciumoxid per liter eller 7,19 milligram löst magnesiumoxid per liter.

Hårt vatten kräver att du använder mer tvål än när du tvättar händerna med mjukt vatten.