Photo by Fabrice Villard on Unsplash
horisonten

Hur långt år det till horisonten?

När jag står och ser ut över havet, ser det ut som om horisonten är oändligt långt borta. Kan man räkna ut det exakta avståndet?

När man tittar ut över havet, kan man lätt få en känsla av att det är oändligt långt till den linje som vi kallar horisonten. Faktum är emellertid att avståndet är överraskande kort och beror helt på hur högt över havets yta man själv befinner sig. Ju högre över havets yta man är, desto längre kan man se. Det beror på att jorden är rund.

Om jorden vore platt, skulle vi teoretiskt sett kunna se oändligt långt. Det exakta avståndet till horisonten kan faktiskt räknas ut med hjälp av en formel. Enligt den är kvadraten på avståndet till horisonten lika med ögats höjd över havsytan gånger jordens diameter (12750 kilometer).

Det betyder att om man exempelvis står på stranden och befinner sig cirka två meter över havets yta, ligger horisonten fem kilometer bort. Står man däremot högst upp på ett 2000 meter högt berg, ligger horisonten 160 kilometer bort. Med den här formeln räknar man ut den så kallade geometriska horisonten. Formeln förutsätter dock att ljuset rör sig i en rät linje. men så är det inte i verkligheten, när vi står och tittar ut över havet.

I praktiken böjer lufttryck och temperaturskillnader ljuset, så att man egentligen ser längre än till den geometriska horisonten. Hur mycket längre beror på de klimatiska förhållandena, men det är inte helt fel att lägga till 10-20 procent till beräkningen.