Sten-som-hoppar-på-vatten
© Shutterstock

Hur kastar man smörgås effektivast?

Jag har flera gånger försökt att kasta smörgås i vattnet. Men hur får man stenen att hoppa, och hur får man det största antalet hopp vid ett kast?

Fysiken bakom att kasta smörgås har undersökts vetenskapligt av den franske fysikprofessorn Lydéric Bocquet vid Lyons universitet. Bocquet ställde upp ett antal ekvationer som tar hänsyn till stenens radie, fart och rotation samt vattnets motstånd och naturligtvis tyngdkraften. Inte helt oväntat kunde han se att ju högre utgångshastigheten är, desto fler gånger hoppar stenen. Den skall helst träffa vattenytan i en liten vinkel för att förlora så lite energi som möjligt. Även rotationen är viktig, eftersom den håller stenen stabil under färden över vattnet och förhindrar den att trilla framåt. Cirka 14 varv per sekund är optimalt. Lydéric Bocquet har beräknat att om man kastar en sten med den rotationen måste den skickas iväg med cirka 40 kilometer i timmen för att slå världsrekordet på 38 hopp satt 1992 av Jerdone Coleman-McGhee på Blanco River i Texas. Den franske professorn anser att det är en fördel att göra små fördjupningar i stenen, eftersom de reducerar vattenmotståndet – om det inte är fusk. Lydéric Bocquet och hans medarbetare vill nu bygg en automatisk katapult för att testa resultaten i praktiken.