Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Road salt

Hur kan salt smälta snö på vägen?

Ishala vägar är dödsfällor i trafiken. Men med hjälp av en enkel kemisk förening kan vi hålla vägarna isfria. Förstå varför salt får is att smälta.

Salt sänker vattnets fryspunkt genom att göra det svårt för vattnets molekyler att bindas till varandra och bilda iskristaller. Salt är en kemisk förening av natrium och klor. När salt kommer i kontakt med vatten eller is, löses saltkristallerna upp, och positiva natriumjoner frigörs tillsammans med negativa klorjoner.

Dessa joner blandar sig med vattenmolekylerna och gör det svårt för vattenmolekylerna att komma så nära varandra att de kan bilda iskristaller, även om temperaturen ligger vid fryspunkten.

Salt rubbar jämvikten mellan is och vatten

I en blandning av vatten och is vid fryspunkten råder jämvikt. Nya vattenmolekyler kommer hela tiden i kontakt med isen, där de fångas in och får iskristallerna att växa.

Det finns dock också hela tiden vattenmolekyler som lämnar iskristallerna. I jämviktssituationen är det lika många vattenmolekyler som tillförs och lämnar isen.

Tillsätts salt, har natrium- och klorjonerna inte lika lätt att placera sig i iskristallerna, utan fördelas runt om i vattnet och tränger undan vattenmolekylerna.

Det betyder att det nu är färre vattenmolekyler som kan fångas in av iskristaller – men samtidigt är antalet molekyler som lämnar iskristallen oförändrat. Resultatet är att iskristallen förlorar mer vatten än den fångar in, och att isen smälter.

Läs också:

Fenomen inom fysiken

Förstå magnetism på 5 minuter

5 minuter
Fenomen inom fysiken

Förångas vatten helt av sig självt?

1 minut
Fenomen inom fysiken

Fryser vatten, om det inte kan utvidga sig?

1 minut

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj