Hur exakt träffar ett gevär?

Hur mäter man ett gevärs precision, och hur exakt kan de bästa prickskyttarna skjuta?

Prickskyttegevär-sikte-på-naturlig-bakgrund
© Shutterstock

Moderna gevär är utomordentligt exakta vapen – så exakta att det i princip bara är den mänskliga faktorn som avgör träffsäkerheten. Vid skjutning på hundra meters avstånd är det till exempel möjligt att skjuta hål i hål, det vill säga att det är omöjligt att skilja enstaka skotthål från varandra, då alla projektiler träffar helt exakt. Under tävlingar kan världens duktigaste gevärskyttar få maxpoäng även på 300 meters avstånd. De träffar också mitt i prick varje gång. Det finns olika sätt att mäta precisionen på. Hos tillverkaren brukar man i regel spänna upp vapnen i provskjutningsbänkar, varifrån de avfyras automatiskt. Efter en serie skott mäter man spridningen på olika avstånd. Även på tusen meters avstånd kan spridningen av skotten vara så liten som 10-12 centimeter. Många faktorer avgör ett gevärs precision. Utformningen av räfflorna, den spiralformade ränna som får kulan att rotera, är självklart viktig, men även loppets längd och ammunitionen har avgörande betydelse. Detsamma gäller kvaliteten på kikarsiktet; de bästa kompenserar själv för tyngdkraftens inverkan på projektilens bana. Det är därför omöjligt att peka ut en speciell gevärstyp som den mest exakta. Gevär är vapen med tämligen lång räckvidd. Kulor från ett kraftigt gevär, som skjuts uppåt i en vinkel på cirka 30 grader, kan flyga fem-sex kilometer bort, och det finns prickskyttar, som kan träffa mitt i prick på två till tre kilometers avstånd.