Förändras fryspunkten med höjden?

Vattens kokpunkt är mycket lägre på toppen av Mount Everest. Gäller detsamma för vattens fryspunkt?

Mount Everest

Det är det fallande trycket, inte höjden, som gör att vattens kokpunkt ändrar sig från cirka 100 grader Celsius vid havets yta till runt 69 grader Celsius på toppen av Mount Everest.

På samma sätt varierar vattens fryspunkt med trycket, men ändringarna är mycket små under de förhållanden vi normalt möter på jorden. Både vid havets yta och på toppen av världens högsta berg fryser vatten vid cirka noll grader.

Vattens fryspunkt ändrar sig nämnvärt först när trycket är omkring 100 gånger högre eller lägre än det vi finner på jordytan. På toppen av Mount Everest är trycket bara cirka en tredjedel av trycket vid havets yta, och vattnets fryspunkt ändras därför nästan inte.

I en fiktiv 25 kilometer djup ocean skulle det höga trycket innebära att vattnet var flytande ned till temperaturer omkring minus 20 grader Celsius. Omvänt har vatten under mycket lågt tryck ingen flytande fas utan går direkt från gasform, alltså vattenånga, till fast form, alltså is. Nära vakuum, där trycket är i stort sett icke-existerande, förblir vatten i gasform ned till temperaturer på omkring minus 70 grader Celsius.

Hur vatten uppför sig under olika temperaturer och tryck kan avläsas i ett fasdiagram.

Tryck bestämmer fryspunkten

Det är inte höjden utan trycket som bestämmer vattens frys- och kokpunkt. I praktiken måste trycket dock vara 100 gånger högre eller lägre än vid havsytan innan fryspunkten ändrar sig.