Photo by Anton Darius | @theSollers on Unsplash

Förångas vatten helt av sig självt?

Varför förångas vatten långsamt vid inomhustemperatur? Vi har ju lärt oss att vatten övergår i gasform först vid 100 grader?

För att vatten skall dunsta måste enskilda molekyler övervinna den elektriska attraktionen från de andra molekylerna.

Detta kräver energi och först vid en temperatur på 100 grader är energin hög nog för att molekylerna snabbt skall övergå i gasform. Att vatten ändå förångas långsamt vid till exempel 20 grader beror på att vissa molekyler kommer upp i tillräckligt hög fart för att slita sig loss.

Orsaken är att vattnets temperatur inte är ett uttryck för den enskilda molekylens energi utan för ett omåttligt stort antal molekylers genomsnittliga energi. Om alla vattenmolekyler haft exakt samma låga energi skulle ingen molekyl få nog med fart för att kunna lämna de andra och det skulle inte ske någon förångning.

Vatten innehåller dock molekyler med alla möjliga olika hastigheter, och det finns hela tiden enstaka som har tillräckligt hög energi för att kunna slita sig fria.

Ju högre temperaturen är, desto snabbare går den totala förångningen.