Rainbows2

Fakta om regnbågar

Visste du att regnbågens färger ligger i en bestämd ordningsföljd?

Photo by Sorasak on Unsplash

Regnbågens färger

Rött ytterst, sedan orange, gult, grönt, blått, indigo och violett innerst. Detta är regnbågens färger, och de följer alltid denna ordning, bortsett från när det rör sig om dubbla regnbågar – då är ordningen i yttre bågen den omvända.

År 1669 förklarade fysikern Isaac Newton (1642–1727) hur vitt solljus kunde skapa färger. Han skickade ljus genom ett glasprisma och såg att det bröts upp i ett färgspektrum.

Vitt ljus innehåller alltså alla färger, och man kan dela upp det, som när det bryts i ett prisma, och när regnbågen framträder på himlen. Ordningsföljden kommer av att ljuset böjs olika – det violetta i ljuset böjs av mest och det röda minst.

Mörk himmel utanför bågen

När solstrålarna träffar regndropparna böjs de av och speglas, så att de bildar en regnbåge. Strålarna reflekteras i en vinkel på 42 grader eller mindre, aldrig i en som är större. Därför verkar området innanför regnbågen ljusare än utanför.

Om det är frågan om en dubbel regnbåge, kan man ibland se ett motsvarande mörkt område mellan de båda bågarna. De solstrålar som speglas två gånger och bildar den yttre bågen reflekteras med en vinkel som är 51 grader eller större, men aldrig mindre.

Området utanför den yttre regnbågen blir därför ljusare än området innanför. Sammantaget blir resultatet ett mörkt band mellan de båda regnbågarna – även kallat Alexanders mörka band efter Alexander från Afrodisias, som beskrev fenomenet omkring år 200 e Kr.

Dubbel regnbåge

Ibland kan man se en svagare regnbåge utanför den första bågen. Denna yttre båge kallas för sekundär regnbåge och orsakas av att ljusstrålarna har genomgått en extra spegling inne i vattendropparna, innan de når våra ögon.

Den sekundära regnbågen syns på himlen cirka nio grader över den primära bågen (alltså 51 grader från det infallande solljuset). Den har en omvänd färgordning med violett ytterst och rött innerst, och färgerna är inte så klara som i den primära regnbågen. I sällsynta fall uppträder en tredje båge, och då är färgerna omvända igen.

Läs också:

Fenomen inom fysiken

Varför ger blixten röda ögon?

0 minuter
Fenomen inom fysiken

Varför är regnbågen en båge?

1 minut
Rainbow
Fenomen inom fysiken

Regnbue: Hvorfor er himlen lysere under regnbuen?

0 minuter

Logga in

Fel: Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
VisaDölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!