Pistolen slår på grund av rekylen uppåt när en pistol avfyras. Rekylen påverkar inte precisionen i skottet eftersom projektilen lämnat pipan.

© ALAMY/IMAGESELECT

Därför lyfts pipan på en pistol

Trots att rekylen från ett pistolskott är riktad bakåt får den ofta pipan att lyftas uppåt. Det har fysiken en god förklaring till.

Projektilen i en pistol drivs framåt av att det bildas en gas då krutet förbränns, som under några milli sekunder utvidgar sig kraftigt.

Explosionen accelererar projektilen så snabbt att den uppnår en hastighet på omkring 800 km/h redan när den lämnar pistolmynningen.

Newtons tredje lag säger att varje aktion i en viss riktning följs av en reaktion i motsatt riktning. I pistolens fall kallas fenomenet rekyl.

Reaktionskraft pressar pipan bakåt

När projektilen rör sig åt ena hållet trycker reaktionskraften pistolen åt motsatt håll.

Eftersom pipan sitter högre än pistolens centrala axel och tyngdpunkt, får rotationskrafter pipan och därmed pistolen att tippa uppåt.

Beroende på vapnet är mynningshastigheten och därmed kraften från rekylen större. En del projektiler – ofta gevärsprojektiler – mynningen med överljudshastighet.

Överljudsprojektiler är specialdesignade så att de inte hamnar under ljudets hastighet inom deras effektiva räckvidd. Det skulle skapa en tryckvåg som stör kulans bana och försämrar skottets precision.