Shutterstock
Rygende pistol

Varför lyfts pipan på en pistol?

När en pistol avfyras åker pipan nästan alltid uppåt. Varför blir det så?

När en pistol avfyras skapar förbränningen av krutet i patronen en explosion som driver projektilen framåt.

Förbränningen bildar gas, som på några millisekunder expanderar våldsamt och accelererar projektilen så snabbt att den når en hastighet av cirka 800 km/h på den korta vägen från patronen till pistolmynningen.

Newtons tredje lag säger att varje aktion i en viss riktning följs av en reaktion i motsatt riktning. I pistolens fall kallas fenomenet rekyl.

Rekylen slår snett

När projektilen ryker åt ena sidan, trycker en liknande kraft pistolen åt motsatt håll. Och eftersom pipan sitter högre än pistolens centrala axel eller balanspunkt gör rotationskrafterna att pistolen lutas bakåt, vilket gör att pipan lyfts.

Skottet gör att pistolen lutar uppåt eftersom vapnets balanspunkt är placerad längre ner än pipan.

© ALAMY/IMAGESELECT

Andra vapen, som exempelvis gevär, har sin balanspunkt närmare pipan och därför skapar rekylen inte samma rörelse uppåt. Å andra sidan är rekylen större eftersom den motsvarar en högre mynningshastighet på projektilen.

Moderna gevär har en mynningshastighet som överstiger ljudhastigheten, det vill säga drygt 1 224 km/h. Då är projektilen utformad så att den inte hamnar under ljudets hastigheten inom vapnets effektiva räckvidd. Detta skulle i annat fall skapa en tryckvåg som stör precisionen i skottet.