Blir man mindre våt om man springer i regn?

Det öser ned och man skall förflytta sig från punkt A till punkt B. Har det någon betydelse för hur blöt man blir, om man springer eller går?

Löpare-i-regn-i-skogen
© Shutterstock

Det beror på om man tittar på antalet regndroppar som träffar kroppen uppifrån (huvudet och axlarna) eller framifrån. Antalet regndroppar som kommer uppifrån är konstant per tidsenhet. Det betyder att om man skall från sin dörr till busshållplatsen, är det en fördel om man tar det långa benet före, då man på så sätt uppehåller sig kortast tid ute i regnet och på så sätt får mindre vatten i håret. Man blir å andra sidan träffad av samma mängd vatten framifrån, oavsett vilken gångart man väljer. Det beror på att kroppen alltid måste ta sig igenom samma mängd luft. Skall man däremot vistas en bestämd tid ute i regnväder, gäller det att stå helt stilla. Mängden vatten uppifrån är under alla omständigheter den samma, men man kommer att minimera mängden vatten på kläderna. De här beräkningarna förutsätter naturligtvis att det är vindstilla. I praktiken har blåst stor betydelse, och man blir minst våt, om man springer med samma fart som vinden. På vår hemsida hänvisar vi till en site där man kan beräkna den exakta mängden regn ur olika vinklar med hänsyn till fart, vindhastighet, kroppsstorlek och så vidare.