Behåller magneter sin kraft?

Fortsätter permanenta magneter att vara magnetiska, eller kan de förlora kraften?

Gammal-magnet-med-spikar
© Shutterstock

Utsätter man permanenta magneter för kraftig värme eller kraftiga yttre magnetfält, kan magneternas kraft påverkas. Detsamma är fallet om man slår mycket hårt på en magnet, men om man enbart använder magneterna på normalt sätt behåller de sin magnetiska kraft. De permanenta magneterna används när man vill ha en bestående magnetisering – till exempel i en kompassnål eller i magneter i högtalare. Sådana tillverkas av keramiska material eller av metallegeringar av till exempel aluminium, nickel, kobolt och järn. I de flesta permanenta magneter finns det kobolt eller järn och särskilt starka – och dyra – permanenta magneter kan tillverkas genom att man blandar kobolt med samarium eller järn med bor och neodym. I andra sammanhang är det smartare med icke-permanenta magneter, som till exempel kan vara av rent järn. De mister fort kraften, och det kan vara en fördel, till exempel i elektromagneter som skall slås på och av.