5 minuter om: Magnetism

Varje dag går du runt på en gigantisk magnet – jorden. Jordklotets magnetfält fungerar som en sköld som skyddar planetens liv mot skadlig strålning från solen och rymden. Men magnetism är också anledningen till att datorn kan lagra data och att generatorn i vindkraftverket kan skapa elektricitet.

Varje dag går du runt på en gigantisk magnet – jorden. Jordklotets magnetfält fungerar som en sköld som skyddar planetens liv mot skadlig strålning från solen och rymden. Men magnetism är också anledningen till att datorn kan lagra data och att generatorn i vindkraftverket kan skapa elektricitet.

Shutterstock
© shutterstock

Tre magnetiska fakta

" 1820 var det lyckligaste året i mitt vetenskapliga liv. Det var det året jag upptäckte elektricitetens magnetiska verkan."

Fysikern H.C. Ørsted

Jordens geografiska nordpol är samtidigt den magnetiska sydpolen. De ligger inte på exakt samma plats, eftersom de magnetiska polerna förflyttar sig över tid.

Djur som fåglar, sköldpaddor, sniglar, fladdermöss, hajar och ödlor är utrustade med ett finkänsligt magnetsinne som fungerar som ett slags kompass, så att djuren kan navigera efter jordens magnetfält.

De flesta metaller är magnetiska, men inte alla. Koppar, aluminium och bly är omagnetiska och detsamma gäller ädelmetallerna silver och platina.

Jordens magnetfält skyddar dig

Den viktigaste kraften som upprätthåller jordens magnetfält är jordklotets rotation. När jorden snurrar håller den i gång en ”geodynamo” i planetens kärna.

1

Geodynamon drivs av flytande järn i jordens yttre kärna. Rotationen håller järnet i rörelse och när magnetfältet drar i det magnetiska och elektriskt ledande ämnet, uppstår nya
elektriska strömmar i järnet som i sin tur skapar nya magnetfält.

2

Jordens magnetfält bildar en sköld kring jorden med fältlinjer som går från sydpolen till nordpolen. Skölden böjer partiklar från solvinden så att huvuddelen av strålningen inte träffar jorden.

3

Solvinden består främst av protoner och elektroner som är så energirika att de kan orsaka cancer. Solvinden pressar på jordens magnetfält så att det kraftfullt trycks ner mot jorden på den sida som vänder mot solen.

4
© Archive, Getty Images, NASA, ESA

Tidslinje