Enorma fynd i jordens inre är 4 gånger högre än Mount Everest

Rester av forntidens havsbotten har samlats i jordens inre och skapat enorma bergstoppar.

Globe1

De kolossala bergen har uppstått i gränslandet mellan jordens inre kärna och den omgärdande manteln.

© Shutterstock

2 900 kilometer under dina fötter möter jordens steniga mantel dess metalliska kärna.

Och precis där, i 3 700° Celsius, har forskare gjort en synnerligen anmärkningsvärd upptäckt.

Enorma berg på gränsen mellan jordens mantel och kärna med höjder som skulle få Himalaya att se litet ut.

För att ge en aning om hur stora dessa berg är, så reser sig Mount Everest omkring 8,8 kilometer ovanför havsytan, medan man uppskattar att de underjordiska bergen kan vara mer än 38 kilometer höga.

"Materians tjocklek varierar från ett par kilometer till mer än 30 kilometer. Det tyder på att vi ser berg som på sina platser är upp till fyra gånger högre än Mount Everest", förklarar Edward Garnero, medförfattare och professor i geofysik vid Arizonas universitet.

Fyndet ligger djupt under Antarktis

De enorma underjordiska bergstopparna har hittats under Antarktis, där en grupp forskare vid Alabamas universitet och Arizonas universitet sedan 2015 kontinuerligt har följt seismologiska mätningar från utrustning som placerats i Antarktis is.

Mätningarna har sedan dess fångat upp seismiska vågor som skapats av jordskalv från hela världen, som kan användas till att undersöka ekon av ljudvågor från gränsen mellan jordens kärna och mantel.

När forskarna nyligen tittade på seismiska vågor som genererats av 25 jordskalv, upptäckte de att vågorna blev långsammare när de nådde en ojämn plats på gränsen mellan jordens kärna och mantel.

Dessa ojämnheter kan enligt studien förklaras av att enorma mängder basalt har samlats med sediment från forntidens havsbotten, vilket har resulterat i berg i jordens inre djup som är högre än någonting annat som hittills har observerats.

Skapat av tektoniska plattor

Enligt forskarna har bergsformationerna uppstått när urgamla oceaniska skorpor tvingats in i jordens inre och sjunkit till gränsen mellan kärna och mantel.

Sedan har de långsamt spridits ut och bildat ett flertal strukturer, som har efterlämnat ett spår av berg och klumpar av basalt och sediment.

I samband med detta nya avslöjande hävdar forskarna att dessa underjordiska berg kan ha en betydande inverkan på spridningen av värme från jordens kärna upp till ytan.