4. dimension

Finns det en fjärde dimension?

Hur förklarar teoretikerna att en extra dimension kan existera?

Kanske lever vi i ett universum med fler rumsliga dimensioner än de tre – längd, bredd och höjd – som vi känner till i dag. Oavsett arbetar fysiker med teorier där det behövs fler dimensioner än de tre rumsliga och den tidsmässiga.

Forskarna försöker förena de två stora fysikteorierna – kvantmekanik och relativitetsteori – i en gemensam teori om allting. Det skulle kunna vara möjligt, om allt omkring oss består av små, vibrerande strängar. Strängteorin fungerar dock bäst om universum har tio rumsliga dimensioner.

Den fjärde dimensionen är kanske mycket liten - eller osynlig

Om det finns fler än tre rumsliga dimensioner måste det finnas en anledning till att de är dolda för oss. Kanske är de övriga dimensionerna extremt små och hoprullade så att vi inte märker dem.

Det är också teoretiskt möjligt att enbart några av de överskjutande dimensionerna är små och att det faktiskt finns fyra stora rumsliga dimensioner.

Enligt teorin bor vi i en tredimensionell värld, en så kallad branvärld, som är en del av ett större fyrdimensionellt universum.

Vi kan inte se den fjärde rumsliga dimensionen eftersom alla kända partiklar och naturkrafter – förutom gravitationen, den enda naturkraft som kan resa fritt i alla dimensioner – är knuten till vårt tredimensionella bran. Den fjärde dimensionen är därför osynlig för oss.