Photo by Erwan Hesry on Unsplash

Därför är kol ett så bra bränsle

Kol friger inte lika mycket energi som olja, men kol är mycket billigare och lättare att utvinna.

Kol består framför allt av grundämnena kol, C, och väte, H.

De båda atomerna binds samman av en stark kemisk bindning som kan brytas med tillförsel av energi i form av värme. Vid förbränning förenas C och H även med syre.

På så sätt friges mer energi än som krävs för att bryta bindningen mellan C och H. Överskottet gör förbränningen självförstärkande.

Kol är ett bra bränsle eftersom dess kemiska bindningar friger mer energi när ämnet brinner än vad som krävs för att antända det.

© Shutterstock

Billigare än olja

Förutom kol och väte innehåller kol vanligtvis även en mängd svavel. Det är det svavel som blir till luftföroreningar och som gör kol till jordens smutsigaste bränsle.

Bränslets kvalitet avgörs av hur mycket energi i gigajoule (GJ) som fås av ett ton. Kolet är mer tillgängligt och billigare att utvinna än exempelvis olja, men ett ton kol ger mindre energi än motsvarande mängd olja.

Kol sämre än olja

Du får nästan dubbelt så mycket energi av naturgas och olja, men i gengäld är kol mycket billigare att utvinna.

Kol: 27 GJ/ton.

Eldningsolja: 43 GJ/ton.

Naturgas: 48 GJ/ton.

Bokved: 15 GJ/ton.

Sågspån: 15,2 GJ/ton.

Rapsfrö: 25 GJ/ton.

Halm: 14,4 GJ/ton.