United States Library of Congress

8 uppfinningar du kan tacka Einstein för

LISTAN: Albert Einstein inspirerade generationer av uppfinnare av nya tekniker och ligger indirekt bakom uppfinningar som vi i dag tar för givna. Här listar vi 8 av dem.

Albert Einstein är berömd för sina abstrakta teorier och ägnade sig inte lika mycket åt teoriernas praktiska tillämpning.

Men med sina tankar om tid, rum och ljus inspirerade Einstein generationer av forskare och uppfinnare och ligger därmed indirekt bakom en lång rad uppfinningar som vi i dag tar för givna.

1. Tv:n

TV
© Shutterstock

Tacka Einstein för att du kan se X Factor eller Champions League i knivskarpa bilder. I en klassisk tv accelereras elektroner och skjuts upp på en skärm, där de skapar bilder. Enligt Einsteins speciella relativitetsteori ökar elektroner i hög fart sin massa och utan att ta med det i beräkningen skulle elektronerna på skärmen vika av och bilder bli otydliga.

2. Digitalkameran

digitalkamera
© Shutterstock

En digitalkamera fungerar genom att en inbyggd sensor konverterar ljuset från linsen till elektriska impulser. Den principen kan tillskrivas Einstein och hans teori om den fotoelektriska effekten från 1905, där han beskrev fotoner som levererar sin energi i form av elektricitet.

3. Gps-systemet

GPS
© Shutterstock

Det är Einsteins förtjänst att du inte kör vilse när du följer vägvisningar från din gps. Gps-systemet räknar ut vår position genom att mäta avståndet till fyra satelliter. Men satelliterna flyger runt 20?000 kilometer ovanför oss i 14?000 km/h. Enligt relativitetsteorin går tiden långsammare under rörelse och snabbare ju svagare gravitationsfältet är.

Varje dygn förlorar satelliterna sju mikrosekunder på grund av hastigheten och vinner 45 mikrosekunder på grund av skillnaden i gravitationsfält. Gps-systemet korrigerar automatiskt skillnaden på 38 mikrosekunder om dygnet. Utan dessa korrigeringar skulle det inte ta många minuter förrän din gps visade dig helt fel.

4. Radiostyrda klockor

När din väckarklocka ringer exakt klockan 6 beror det kanske på att du har en av de radiostyrda klockor som automatiskt synkroniseras med de officiella atomuren som finns i gps-satelliterna. Eftersom tiden enligt Einstein går långsammare ombord på satelliten ger den en liten, men viktig, avvikelse. Om inte den kompenseras blir tidsmätningen inexakt och du riskerar att bli försenad på morgonen.

5. PET-skannern

Så fungerar en PET-skanner.

PET-skannrar är en speciell sorts skanner, där patienten får ett radioaktivt märkt spårämne insprutat i kroppen under skanningen. Skanningen visar sedan en bild av sjukdomsaktiviteten i kroppen och kan visa om det finns tecken på cancer.

PET-skanning baseras på särskilda partiklar, positroner, som uppstår vid radioaktivt sönderfall. Einstein påvisade existensen av positroner i sin speciella relativitetsteori.

6. Kol-14-datering

Det faktum att vi har en rimlig chans att datera gamla objekt, som till exempel fossiler kan vi tacka Einstein för: Hans klassiska ekvation E=mc2 talar om att massa och energi är två sidor av samma mynt. Genom att mäta sönderfallet av atomkärnor i organisk materia kan vi mäta hur lång tid de har sönderfallit – och därigenom hur gammal materian är.

7. Tandkärmen som inte droppar

Det är tack vare Einstein som din tandkräm inte trillar av tandborsten när du för upp den mot munnen. Han skapade en formel för att mäta storleken av molekyler upplösta i vätskor och den har gjort det möjligt att framställa eller förbättra en lång rad produkters egenskaper – bland annat raklödder och tandkräm.

8. Mobiltelefonen

Mobiltelefonen
© Shutterstock

Einsteins upptäckt av fotonen är den grundläggande principen för många av 1900-talets avancerade tekniska uppfinningar. Mobiltelefoner, brand- och inbrottslarm, de automatiska dörrarna till stormarknader och hissar är exempel på uppfinningar som inte skulle vara möjliga utan kvantteorin, som Einstein hjälpte till att formulera.