Fysik

Fysik är en vetenskap som i spänningsfältet mellan teori och observation söker att ställa upp naturlagar som kan formuleras med hjälp av matematiska formler. Fysik handlar om att förklara naturen vi omges av utifrån de ämnen, rörelser och energier den innehåller.

Fysik är en omfattande vetenskap med många förgreningar och därför har den även många infallsvinklar. En av dem är den teoretiska, som fokuserar på fysikens grundläggande teoribildning, medan ett annat sätt att betrakta fysik är via naturfenomenen själva.

Här har vi samlat ett antal artiklar så att du kan läsa om allt från Einsteins relativitetsteori och det periodiska systemet till ljusets hastighet och gravitationskraften.

det periodiska systemet

Fysik och kemi

Även om fysik är en vetenskap i sig själv, så är den samtidigt nära förknippad med flera andra fält inom naturvetenskaperna. Det gäller framför allt kemi, som är utgångspunkten för forskning om bland annat atomer och kemiska föreningar. Det finns många områden som överlappar både fysik och kemi. Fälten kvantmekanik, termodynamik och elektromagnetism finns exempelvis även inom kemin.

Två inriktningar

Fysik kan delas upp i två grundläggande områden: experimentell och teoretisk fysik. Experimentell fysik handlar i första hand om att ställa upp experiment och samla in genererad empiri. Teoretisk fysik fokuserar mer på att ställa upp modeller som kan förklara sambanden mellan experimenten och lägga fram plausibla förutsägelser. Det finns en nära koppling mellan experiment och teori, och gränserna de båda grenarna emellan är allt utom tydliga.

Kemi skaber din personlighed

© Shutterstock