Shutterstock

Rika och fattiga bodde ihop under bronsåldern

Nya fynd från sydtyska begravningsplatser utmanar den traditionella synen på social hierarki i bronsåldern.

Fynd från gravfält i Sydtyskland avslöjar sociala hierarkier i bronsålderns Europa.

I ett stort projekt har forskare från Ludwig Maximilian-universitetet och ett Max Planck-institut i Tyskland analyserat fynden från 104 gravar vid gårdar söder om staden Augsburg.

De äldsta gravarna är 4750 år gamla medan de yngsta är 3300 år.

Bronsålderns rika gårdsägare begravdes med smycken och andra värdeföremål. Gården gick i arv från far till son.

© ABK Süd/MPI

Förutom att datera gravarna tog forskarna dna-prover från benen för att ta reda på hur de begravda var släkt med varandra.

Social skillnader förekom i hemmet

Slutligen undersökte forskarna tändernas innehåll av olika isotoper av grundämnet strontium.

Förhållandet mellan olika strontium-isotoper kan visa varifrån en individ kommer, eftersom isotoperna skiljer sig åt beroende var de hittas.

Resultaten visade att de boende på en gård under bronsåldern var en liten kärna av människor som var släkt med varandra och andra som inte var släkt med familjen.

Europas bronsålder

  • Tid: Från cirka 2000 f.Kr. till omkring 500 f.Kr.

  • Namn: Uppkallad efter legeringen av tenn och koppar som användes då.

  • Samhälle: Spridda gårdar, byar och handelsplatser.

  • Styre: Hövdingadömen.

Familjens medlemmar begravdes ofta med värdefulla föremål. Forskarna drar slutsatsen att de var ägare till gården och att de andra begravda kan ha varit fattiga tjänare eller slavar som också bodde på gården.

Rika och fattiga hade olika gravar

Att rik och fattig har bott under samma tak är annars känt först 1 500 år senare från antikens Grekland.

Forskarna kunde följa upp till fem generationer på varje gravplats och se att en gård gick i arv från far till son.

Mödrarna i familjen kom oftast från annat håll, några av dem från områden 350 kilometer därifrån.