När började människan röka?

Samling av pipor på stativ
© Shutterstock

Rökningens ursprung går långt tillbaka i tiden. Forskarna räknar med att förhistoriska människor inhalerat rök för att uppnå en hallucinatorisk effekt, till exempel i samband med religiösa ceremonier. Det är oklart när människan började använda tobak till rökning, men det är i gengäld helt säkert att det var indianerna som var de första tobaksrökarna. Innan Columbus kom till Amerika existerade tobaksplantan nämligen bara där. De tidigaste arkeologiska bevisen för indianernas tobaksrökning är hela 4700 år gamla. I Kanada har arkeologer funnit en stenpipa från cirka 2700 f Kr i en utgrävning nära staden Alberta. Forskarna är dock oeniga om huruvida stenpipan har använts till rökning. Ett betydligt senare fynd har gjorts på den brasilianska ön Marajó. Här har arkeologerna funnit en rad tubformade pipor från cirka 1000 f Kr, och i detta fall är forskarna säkra på att piporna har använts till tobaksrökning. Även de mexikanska mayaindianerna rökte tobak för mer än 2000 år sedan. Rökningen kom till Europa i och med Columbus upptäckt av Amerika 1492. Columbus hade sett indianerna röka tobak, och då han reste hem till Europa tog han med sig tobaksplantan.