När började historisk tid?

Man hör ofta om hur saker skedde under forntiden. Hur skiljer man egentligen mellan forntid och historisk tid?

© Photo by Sergiu Vălenaș on Unsplash

Historisk tid, som definieras av skriftliga källor, börjar på olika tidpunkter runt om i världen. Tidigast sker det i Mellanöstern, där sumererna för 5000 år sedan uppfann skrivtecknen, men däremot ganska sent i Norden, där historisk tid räknas från vikingatidens slut omkring år 1050. I Grekland slutade forntiden vid antikens begynnelse omkring 800 f Kr, medan det skedde ett par hundra år senare i Rom. Forntiden kan också definieras olika. Jordens förhistoria når som mest 4,5 miljarder år tillbaka till jordens tillkomst. Människans forntid kan man avgränsa på olika sätt. Går man tillbaka till några av de första människoliknande varelserna, Australopithecus, är förhistorien mellan tre och fyra miljoner år. Räknar man bara med vår egen art, Homo sapiens, har vi en förhistoria på 200000 år, medan den anatomiskt moderna människans förhistoria bara sträcker sig 30000 år tillbaka. I svensk historia räknar man forntiden från människans invandring.