National Park Service/ZUMA Press Wire/Ritzau Scanpix
Första fotavtrycket människa Amerika

Människan seglade till Amerika för över 21 000 år sedan

Välbevarade fotspår bevisar att människan erövrade Amerika 7 000 år tidigare än vad forskare hittills har trott – och att det troligen skedde sjövägen.

60 otroligt välbevarade fotspår ger nu forskare de säkraste bevisen hittills på att människor erövrade den amerikanska kontinenten mycket tidigare än vad man hittills ansett.

Under de senaste åren har flera fynd dykt upp som utmanat teorin om att människan kom till Amerika först för mellan 13 500 och 16 000 år sedan när istiden var på väg att släppa sitt grepp om jorden. Vid den tiden hade inlandsisen över Nordamerika smält så pass mycket att en korridor öppnade sig ner genom Alaska och Kanada där stenåldersmänniskor från Sibirien kunde ta sig fram till fot.

Dateringen av fynden, som består av djurben och bearbetade stenredskap, har dock varit osäker och tvivel har väckts om fynden överhuvudtaget var gjorda av människan.

Men nu har det dykt upp säkra bevis. I den amerikanska delstaten New Mexico har forskare från Bournemouth University i England hittat fotspår som de
har daterat till att vara mellan 21 000 och 23 000 år gamla.

första fotspår människa Amerika

De 60 fotspåren intill en gammal sjöstrand visar att barn sprang omkring här för över 21 000 år sedan.

© National Park Service/ZUMA Press Wire/Ritzau Scanpix

Spåren hittades i White Sands National Park i ett område som då var en strand intill en sjö. Baserat på spårens storlek uppskattar forskarna att de flesta är gjorda av barn eller tonåringar som förmodligen har lekt vid sjön.

Växtfrön avslöjar åldern

Ett fotavtryck kan inte dateras direkt, men om forskarna hittar biologiskt material i samma jordlager som spåren kan en kol 14-analys ge en fingervisning om ålder.

I det här fallet hade forskarna sån tur att det fanns frön av växten skruvnating (Ruppia cirrhosa) både i lagret under och ovanför fotspåren, och dateringen av fröna ger därför en mycket tillförlitlig åldersbestämning av fotspåren.

Resultatet visar att de första invånarna i denna del av Amerika inte kan ha migrerat genom den isfria korridoren, utan troligen trängt in i landet via Stillahavskusten.

Karta indvandring Amerika

Fotspåren i White Sands National Park (röd prick) stödjer teorin att de första människorna erövrade Amerika sjövägen (vit pil) och inte vandrade nerför landet (gul pil).

© Shutterstock

Det innebär två möjligheter: Antingen har de vandrat längs kusten från dagens Sibirien, eller så kom de seglandes i båtar. För över 20 000 år sedan var dock kustvägen troligen täckt av is och oframkomlig, varpå det mest troliga scenariot är att de har kommit sjövägen.