Vilket slag var det blodigaste?

Jag har alltid varit intresserad av krig. Vilket slag är det största som världen har skådat?

Skotsk frammarsch i slaget vid Somme
© Shutterstock

Vanligtvis räknas ett slags storlek i antalet döda och sårade, och enligt den definitionen är slaget vid Somme i norra Frankrike under första världskriget världens hittills största. Slaget inleddes med en fransk-brittisk offensiv mot tyskarna den 1 juli 1916 och rasade med få avbrott fram till november 1916. Förlusterna var enorma. Britterna förlorade cirka 420000 man, fransmännen 200000 och tyskarna lite över en halv miljon. Under en enda dag i juli stupade omkring 60000 britter. Att detta slag liksom flera andra under första världskriget var så blodigt beror på att försvarsvapnen hade blivit angreppsvapnen långt överlägsna. Så snart fienden försökte forcera skyttegravarna, mejades de ned med det fruktansvärda nya vapnet, kulsprutan. Trots detta skickade generalerna ut soldaterna på rena självmordsaktioner. När slaget slutade hade engelsmännen avancerat mellan 10 och 30 kilometer. Även slaget om Stalingrad under andra världskriget kostade många människoliv. Antagligen dödades långt över en halv miljon människor i den förbittrade striden om staden, men det finns inga exakta siffror. Å andra sidan var ett av världshistoriens intensivaste och materiellt största slag – de allierades landstigning i Normandie den 6 juni 1944, även kallad dagen D – inte alls så blodigt som många tror. När mörkret föll efter den första dagens strider hade de allierade mist cirka 2500 man, vilket var långt mindre än vad de hade räknat med.