Vilket krig var kortast?

När utkämpades det kortaste kriget i världshistorien, och vem utkämpade det?

Tyska soldater marscherar i skog
© Shutterstock

Historikerna strider om denna fråga, för det är svårt att definiera vad ett krig är. Det finns dock flera exmpel på att en främmande makt angriper ett land, som omedelbart ger sig. Ett av de snabbaste krigen var den tyska ockupationen av Danmark 1940, då tyskarna vid 4-tiden på morgonen den 9 april angrep Danmark. Omkring klockan 06.00 beslöt regeringen i samråd med kungen att kapitulera. På grund av dåtidens långsamma kommunikation gick det dock två timmar, innan alla militära enheter fick beskedet. Viissa källor uppger en konflikt mellan Zanzibar och England 1896 som historiens kortaste krig, då Zanzibar gav upp efter 38 minuter. Det var dock bara en kusin till den framlidne sultanen som på egen hand förklarat protektoratet självständigt, men snabbt fick kalla fötter.