Shutterstock
Svampmoln över stad efter kärnvapenattack

Så klarar du dig bäst under en kärnvapenattack

Vita kläder, dusch utan balsam och en gammal radio kan rädda ditt liv om atombomben faller. Här får du vetenskapens bästa råd för att du och dina närmaste ska klara sig så oskadda som möjligt genom en attack med mänsklighetens värsta vapen.

"Little Boy" och "Fat Man" hette de två atombomber som amerikanerna släppte över Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945. Ett par sekunder efter att bomberna träffade marken hade de redan dödat hundratusentals människor.

Innanför en mils radie – eller drygt 1,6 kilometer – pulvriserade bomberna allt och alla. Det enda undantaget var några få byggnader av förstärkt betong.

Och de två bomber som ödelade Hiroshima och Nagasaki var små i jämförelse med de moderna kärnvapen, som i synnerhet Ryssland och USA förfogar över i dag.

Som tur är värderar militärexperter fortfarande att det är osannolikt att kärnvapenmakterna rent faktiskt gör allvar av sina hot – trots att Putin har börjat skramla med sablarna i samband med Ukrainakriget.

Men även om bomben faller och svampmolnet stiger mot himlen, finns det några bra knep för att klara sig under en kärnvapenattack. Här får du vetenskapens bästa råd för att överleva domedagsvapnet, både de ögonblickliga och de långvariga effekterna.

TRYCK HÄR för att se vad som skulle hända om ett modernt kärnvapen drabbade Köpenhamn

0-15 minuter: Skydda dig mot tryck- och värmevågen

Det bästa rådet för att överleva ett kärnvapenangrepp är naturligtvis att befinna sig så långt ifrån explosionen – eller ground zero – som överhuvudtaget är möjligt.

Innanför en viss räckvidd pulvriseras helt enkelt allt och alla av explosionens kraft. Om du befinner dig innanför det området finns det inte mycket att göra.

Om du är tillräckligt långt ifrån detonationen för att den inte ska döda dig, kan du emellertid följa ett antal förhållningsregler mot den brännande muren av luft som trycket skjuter mot dig.

Lufttrycket blåser omkull byggnader

Om du kan ska du genast söka dig ned i ett skyddsrum eller en källare. Allt under jord är bra, så länge det inte finns någon risk att utgångarna blockeras. Lufttrycket från explosionen krossar och välter de flesta byggnader, så du måste vara säker på att kunna komma ut igen.

Lägg dig på marken med slutna ögon, händerna under kroppen och öppen mun, om du inte kan komma ned i ett skyddsrum.

I bästa fall kan du söka upp en liten fördjupning i marken. Där har du den bästa chansen att inte träffas av tegelstenar, glasskärvor eller andra farliga material från de krossade byggnader som lufttrycket skjuter mot dig med dödlig hastighet.

Svart replika av atombomben Fat Man

En kopia av originalet "Fat Man"-bomben, som drabbade Nagasaki den 9 augusti, 1945.

© U.S. Department of Defense

Kärnvapen i dag

Smällen krossar dina öron och ögon

Det är viktigt att sluta ögonen och du får under inga som helst omständigheter kika upp på explosionen. Ljusskenet är så kraftigt att det kan blända dig i upp till flera minuter. En bomb på ett megaton (vilken är omkring 80 gånger så stor som "Little Boy", men fortfarande liten enligt modern standard) kan en klar dag blända på mer än 20 kilometers avstånd.

Smällen belastar trumhinnorna extremt mycket. Du ska hålla munnen öppen, så att kraniet kan bli av med en del av trycket utan att krossa de sårbara hinnorna i örat.

Infernot sveder din hud

Explosionen utvecklar extremt höga temperaturer. Hiroshimabomben utvecklade temperaturer på 300 000 grader Celsius. Det är 300 gånger varmare än den temperatur vid vilken kroppar kremeras. Täck så mycket av din hud som möjligt, så att du inte får onödiga brännsår.

Göm dina händer under kroppen, när du söker lä på marken och täck för ditt ansikte med en scarf eller liknande, om du har en sådan.

På grund av de höga temperaturerna ska du också göra dig av med brännbara material som nylon och oljebaserade ämnen. De kommer att självantända när vågen av tryck och värme når dig.

Vita kläder kan också göra en skillnad. Svart tyg absorberar värmen, medan vitt inte tar emot det i samma grad och det kan reducera risken för brännsår en aning.

När värmen, trycket och oljudet förhoppningsvis har passerat dig har du omkring 15 minuter till att hitta övertäckt skydd. Därefter regnar det nämligen radioaktivt nedfall från himlen.

Första timmen: Sök skydd från cancerframkallande nedfall

Nedfallet regnar ned över domedagsscenen som giftigt, radioaktivt damm. Det är materian från svampmolnet som har blivit kraftigt bestrålat under explosionen som nu faller till marken igen.

Du har omkring 15 minuter på dig innan nedfallet kommer. Radioaktiviteten är farligast precis efter explosionen, medan strålningen fortfarande är på sin kulmen. En timme efter smällen har faran från nedfall reducerats med 55 procent och efter ett dygn har den minskat med 80 procent. Så det handlar om att snabbt uppsöka skydd och att stanna där.

Vinden sprider radioaktivt stoft

Gå mot vindriktningen när du söker lä, Vinden blåser nedfallet i en riktning och där kommer det naturligtvis att finnas mer nedfall, strålning och fara.

Om du får för mycket nedfall på huden kan det resultera i strålningsförgiftning. Det kan få cellerna att mutera och i värsta fall vara livshotande. En annan fara är de långsammare mutationer som avsevärt ökar risken att drabbas av cancer.

Det viktigaste är att få tak över huvudet, så att det radioaktiva sotet som regnar ned inte kommer i kontakt med din hud.

Om du söker tillflykt i en byggnad över jord, ska du gå in i mitten av ett rum, så långt ifrån fönstren som möjligt, för att uppnå största möjliga avstånd till de radioaktiva partiklarna. Om du gömmer dig i en byggnad med flera våningar, bör du söka dig till någon av de mittersta våningarna, så att så mycket av byggnaden som möjligt finns mellan dig och strålningen.

Atombomb Svamp Moln

En atombomb skickar upp radioaktiva dammpartiklar i luften, så att de liknar en svamp.

© Shutterstock

Första dygnet: Tvätta av nedfallet och stanna inomhus i två dygn

När du har hittat en plats att söka skydd från nedfallet, ska du stanna där i minst två dygn och helst cirka en vecka. Även om du inte är tillsammans med din familj, bör du vänta med att söka upp dem till nedfallets strålning inte längre är lika farligt.

Efter två veckor återstår bara en procent av den ursprungliga strålningen.

Nedfallet förgiftar dig genom huden

Du gör också klokt i att duscha så snart som möjligt. Använd helst varmt vatten och skrubba försiktigt med tvål för att få bort så mycket nedfall som möjligt. Se upp så att du inte skrubbar hål på huden, så att nedfallet kan söka sig in till dina blodbanor. Täck också eventuella riv- eller skrapsår, medan du duschar.

Efter duschen är det viktigt att du inte använder krämer eller balsam, eftersom de kan binda nedfallsmaterial till din hud eller ditt hår och öka strålningen du utsätts för.

Snyt dig och torka öron och ögonlock, så att inte radioaktiv materia gömmer sig där. Om du kan byta kläder, bör du förvara dina bestrålade kläder i en försluten plastpåse tillsammans med allt du har använt till att tvätta och torka dig med.

Mat och dryck kan vara giftigt

Du ska se upp med vad du äter. All mat som varit utomhus kan vara infekterat med radioaktivitet och får inte intas. Bara mat från burkar eller obrutna plastpåsar, som har varit inomhus under nedfallsperioden, får ätas.

Om du fångar ett djur ska du inte äta hjärtat, levern eller njurarna, eftersom de kan ansamla radioaktivt avfallsmaterial. Benmärgen bibehåller också strålningen, så är helst köttet längst från skelettet.

Jodtabletter kan skydda dig mot att uppta radioaktiv strålning. Sköldkörtel upptar konstant jod för att framställa viktiga hormoner, men den kan inte skilja mellan stabila och radioaktiva varianter. Och den cancerframkallande strålningen består bland annat av radioaktivt jod. När du äter jodtabletter fyller du på depåerna och säkerställer att sköldkörteln inte upptar giftigt jod.

LÄS OCKSÅ: Varför är radioaktiv strålning så farlig?

Dricksvatten ska du ta från övertäckta, helst underjordiska, källor. Du får under inga omständigheter dricka vatten från floder eller andra fritt rinnande vattenkällor, efter de har infekterats av nedfallet. Om vattenkranarna fortfarande fungerar är det högst sannolikt säkert att dricka.

Enkel elektronik kan rädda liv

Det kan fortfarande finnas nedfall i luften och därför är det smart att klä på sig mycket kläder, så att huden är så övertäckt som möjligt. På med huvor och handskar om du har sådana.

Tvätta dig ofta och skaka av dina kläder för att få bort nedfall från huden.

Invänta information från myndigheterna innan du går ut. Det är en god idé att ha en batteridriven radio redo för en katastrofsituation, eftersom dess enkla mekanik överlever en eventuell elektromagnetisk puls från kärnvapensmällen.

Efter ett par dygn kan du lämna skyddsrummet för att söka efter information och hjälp, om du inte har tillgång till radio eller telefon. Du bör naturligtvis bara vistas utomhus så korta stunder som möjligt.