Utgrävning öppnar USA:s infekterade sår

Under perioden 1942 till 1945 sattes cirka 120000 japaner i läger i USA. Nu öppnar forskarna de omstridda lägren.

Camp Amache august 1942

Historien säger

Japanernas angrepp den 7 februari 1941 på den amerikanska flottbasen Pearl Harbor blev inte bara starten på USA:s deltagande i kriget. För många amerikaner med japansk bakgrund blev händelsen också startskottet för flera års mardröm.

Japanerna betraktades redan tidigare med en viss fientlighet i vissa delar av USA. Efter krigsförklaringen mot Japan utnyttjade många tillfället att ifrågasätta japanernas lojalitet mot sitt nya fädernesland, och i februari 1942 skrev president Franklin D Roosevelt under en lag, som innebar att japanerna skickades till läger.

Camp Amache 1944

Omkring 70000 japaner med amerikanskt medborgarskap och 50000 med uppehållstillstånd internerades och fråntogs sina arbeten, hem, identiteter och basala friheter. Trots att president Gerald Ford år 1976 förklarade att interneringen var ”ett nationellt misstag”, är perioden fortfarande en öm punkt för japanska amerikaner.

Arkeologerna säger

Nya undersökningar av lägren ger nu en möjlighet att sätta ord och bilder på den smärtsamma historien.

Arkeologiska utgrävningar av lägret Camp Amache i Colorado visar en bild av de internerade som uppfinningsrika, driftiga och resursstarka. Lägren var i bruk från augusti 1942 till oktober 1945 och hyste 7000 internerade på ett område omgivet av taggtråd och bevakat från åtta vakttorn.

De internerade fick med små medel den tuffa miljön att blomstra. Arkeologer har hittat rester av japanskinspirerade köks- och prydnadsträdgårdar.

Camp Amache 2012

Utgrävningarna visar bland annat hur vattenrör omvandlades till blomkrukor, och hur bitar av koppartråd formade bonsaiträd av kinesisk alm. Utgrävningarna av lägren fortsätter under sommaren 2012.