Hur många istider har det varit?

Har det bara funnits en istid, eller har vi täckts av is flera gånger?

© Photo by Miguel Mansilla on Unsplash

Sett i ett långt tidsperspektiv är istider uppenbarligen ett återkommande fenomen.

Bara under de senaste 300000 åren har det norra halvklotet varit djupfruset tre gånger.

Den senaste istiden slutade för cirka 11500 år sedan, efter att ha varat i omkring 100000 år. Weichsel, som den kallas, hade sin största utbredning för 22000 år sedan.

Då täckte isen hela Norden – förutom en liten del av Danmark – norra Ryssland samt Grönland och stora delar av Nordamerika. När isen drog sig tillbaka, steg nivån i havet på grund av smältvattnet, och landskapet fick det utseende som det har idag.

Går man längre tillbaka, har många områden på jorden varit utsatta för otaliga större och mindre nedisningar.

En av de riktigt stora var Varangeristiden som inföll för 950 till 573 miljoner år sedan. Den har geologerna hittat spår av på så olika ställen som Kongo, Australien, Kina, Sahara och Norge.

En av de tidigaste köldperioderna var den huronska för 2400–2100 miljoner år sedan.

Vissa forskare anser att jorden flera gånger har varit täckt med is, enligt den så kallade Snowball Earth-teorin. Mellan de stora istiderna har det varit mindre perioder med nedkylningar och så även under nyare tid.

Omkring år 1500 drabbades norra Europa plötsligt av en period med kyla, som vetenskapsmän har döpt till den lilla istiden. Floder och hav frös till, och man hade till exempel marknad på Themsen i England. Perioden sträckte sig fram till cirka 1850. Man vet inte säkert vad som orsakar istider och perioder med kyla.

Många forskare anser dock att det har något att göra med förändringar i jordens bana.