Shutterstock

Hur gammalt är hjulet?

När uppfanns hjulet? Vilka var de första som praktiskt använde det?

Det tidigaste vittnesbördet om hjulets användning härrör från 5500 år gamla lertavlor från Mesopotamien, nuvarande Irak. På tavlorna syns bland annat en drejskiva med ett hjul, som användes för att tillverka lerkrukor. Mot bakgrund av det anser en del forskare att hjulets ursprung inte har något med transport att göra utan att det snarare uppfanns för tillverkning av krukor och fat.

Andra forskare håller dock fast vid att hjulet skapades för att lättare kunna flytta människor och varor. Den teorin stöds av att man från 5200 år gamla bilder inhuggna i sten har vittnesbörd om att det – även det i Irak – tillverkades stridsvagnar med två hjul.

De nya stridsvagnarna var synnerligen effektiva stridsmaskiner, som snabbt kopierades av fienderna, först och främst egyptierna. Hjulet fick enorm betydelse i dessa kulturer men inte på en plats som Mellanamerika.

Där kände man också till hjulet för 5000 år sedan, bland annat som leksak för barn. Det slog dock aldrig igenom i området, eftersom det på den tiden inte fanns några lämpliga dragdjur.