Vilket imperium var det största i världshistorien?

Vilket är det största imperium som har existerat? Kan romarriket till exempel mäta sig med det engelska imperiet?

Largest empire

Det brittiska imperiet var störst

Det största imperiet genom tiderna är utan tvekan det brittiska, som under sin storhetstid mellan 1850 och 1920 sträckte sig över enorma landområden över hela klotet. Förutom Storbritannien omfattade det nuvarande Kanada, Australien, Pakistan, Indien, flera småstater i Asien samt stora delar av Afrika.

Man sade att solen aldrig gick ned i detta rike, som inklusive lösare anknutna så kallade dominions och mandatområden täckte omkring en fjärdedel av jorden. Inte ens under sin storhetstid var romarriket mer än en tiondel så stort.

Storbritannien hade den största flottan

Gemensamt för romarriket, det brittiska imperiet och de flesta andra imperier är att de skapades tack vare en överlägsen krigsmakt. Att just det engelska imperiet hade vuxit sig så stort berodde framför allt på att Storbritannien även förfogade över dåtidens största flotta och hade en lång tradition av upptäckter, handel och kolonisering.

Dessutom hade britterna en effektiv administrationsapparat, som var uppbyggd runt en stark centralmakt och ett vitt förgrenat nät av kompetenta lokala ledare. Det var för övrigt ett system som de hade gemensamt med romarna och sannolikt också orsaken till att båda imperierna höll relativt länge.

Däremot var Alexander den stores imperium i hög grad baserat på fältherrens personliga styrka. Det överlevde inte Alexanders död 323 f Kr utan splittrades upp i flera delar.