Vilket ätredskap är äldst?

Hur har de tre ätredskapen uppstått? Vilket av dem har existerat längst?

© Shutterstock

Kniven är det äldsta ätredskap människan använt. Man räknar med att urmänniskor för cirka 300000 år sedan började använda stenar eller ben med vassa kanter att skära och sticka med. Under yngre stenåldern (4000–1700 f Kr) blev det i Norden vanligt att använda flinta för att tillverka knivar, vilket gjorde dem effektivare. Skeden är också ett mycket gammalt ät-redskap, som utvecklats under stenåldern. Den hade länge formen av en slev, och först på 1600-talet fick skeden sitt ovala blad. Liksom kniven var skeden bland gemene man ett personligt redskap, och fram till omkring 1800 var det kutym att gäster hade sin egen sked med till fester. Gaffeln var ursprungligen ett mycket stort redskap, som man använde till att ta kött och grönsaker ur en gryta med. Ett sådant redskap nämns redan i den judiska Torah/Mose lag (1400–400 f Kr). De första gafflarna kom till Europa från Mellanöstern och blev populära bland den italienska adeln under 1000-talet. Under de följande 500 åren spreds gaffeln till resten av Europa.