Vilket är det äldsta olösta matematiska problemet?

Vet man vilket som är det äldsta matematiska problem som ännu inte är löst?

Matematiska-formler
© Shutterstock

De äldsta problemen inom matematikens värld är antagligen förknippade med det så kallade perfekta talet. Ett tal är perfekt, om summan av ingående faktorer är lika med talet själv. Till exempel är 28 perfekt, eftersom talet kan delas med 1, 2, 7, 14, som tillsammans blir 28. I numerisk ordningsföljd är de första perfekta talen 6, 28, 496, 8128 och 33 550 336. Pytagoréerna och Euklides var fascinerade av de perfekta talen och ägnade sig åt flera problem runt dem. Vilket som är det äldsta problemet vet vi inte, men det kan mycket väl vara frågan om huruvida det finns oändligt många perfekta tal eller ej. Denna fråga är än idag obesvarad. I december 2003 upptäckte man det 40:e perfekta talet – ett tal som innehåller mer än tolv miljoner siffror. Det kan dock inte uteslutas att det fortfarande existerar många perfekta tal. Det är heller inte klart, om det finns udda perfekta tal. Innan man ger sig på att leta, bör man emellertid veta att matematikerna har ställt upp krav för eventuella udda perfekta tal: de har över 300 siffror och innehåller minst 29 primfaktorer.