Vilken fråga har varit svårast?

Illustrerad Vetenskap har under årens lopp svarat på nästan vad som helst inom vetenskap. Vilken fråga har varit den svåraste någonsin?

Frågetecken-på-tavla
© Shutterstock

På redaktionen tar vi varje dag emot cirka 20 frågor från läsare. Bland dessa är inte så få ganska svåra att svara på. En av dem som har varit svårast att knäcka kom från geografistuderande Kent Nielsen från Bergen, som grubblade på varför de flesta kontinenter är spetsiga mot söder. Enligt Kent Nielsen hade ingen av hans lärare kunnat ge någon förklaring på detta fenomen. Även på redaktionen var vi benägna att anse att det var en ren tillfällighet, men vi skickade ändå frågan vidare till vår geolog Uffe Wilken. Han utredde den länge och var beredd att ge upp, då en artikel om så kallade hots spots ett år senare förde honom på rätt spår. Kontinenterna är sannolikt spetsiga för att hot spots, ett slags geologiska skärbrännare, skar ut dem ur urkontinenten Pangea, likt tårtbitar, där bitarna är spetsiga mot mitten. Svaret stod att läsa i Illustrerad Vetenskap nummer 2/2005. Andra gånger är det bilder som ställer till det. År 2002 frågade en läsare om människor kan ha svans. Läsaren hänvisade till ett par sidor på Internet, som milt uttryckt luktade fotomanipulation. Enligt en av våra biologer, Lars Thomas, finns det emellertid människor med svans. Det skulle dock visa sig vara mycket svårt att skaffa fram en bild som dokumenterar det. År 2005 – över tre år senare – lyckades dock redaktionens bildredaktör hitta ett foto från Kambodja som visar ett barn med svans. Nu kunde Lars Thomas till slut skriva sitt svar, som kan läsas på en annan sida i det här numrets Fråga oss. Erik Wied, redaktör för Fråga oss