Vem uppfann vår tidsindelning?

För 4 000 år sedan uppfann babylonierna den första kalendern som delade upp tiden efter hur planeterna rörde sig.

Babyloniska tavlor

Babylonierna observerade himlakropparna och skapade den första kalendern.

© IBSS

Vår tidsindelning har tillkommit under flera tusen år. Babylonierna i det nuvarande Irak införde för omkring 4 000 år sedan en kalender i vilken tiden var indelad i år, månader och veckor.

Babylonierna tog sin utgångspunkt i de stora himlakropparnas rörelser.

Året var den tidsrymd som jorden behövde för ett varv runt solen, och månaden den tid det tog för månen att fullborda ett varv runt jorden.

Sjudagsväckan härstammar från rymden

Babylonierna kände till totalt sju himlakroppar – solen, månen, Mars, Jupiter, Merkurius, Venus och Saturnus.

Även om vår uppdelning av veckan är helt oberoende av astronomiska fenomen utgjorde sannolikt de sju kända himlakropparna bakgrunden till sjudagarsveckan.

Dagen är den tidrymd då solen befinner sig över horisonten. I forntidens Egypten delades den ljusa delen av dygnet upp i timmar med hjälp av solur. En tolftedel av den ljusa dagen kallades "hora", timme.