Ole Rømer

Vem mätte först ljusets hastighet?

När kom vi fram till att ljuset rör sig med tusentals kilometer i sekunden?

Fram till slutet av 1600-talet var uppfattningen bland vetenskapsmän att ljuset fortplantade sig momentant, men 1675 observerade den danske astronomen Ole Römer ”ljusets tvekan”, som han kallade fenomenet.

Römer kom fram till att ju längre bort jorden befinner sig från Jupiter, desto längre tid tar ljuset från Jupiters måne Io för att nå fram till oss.

Han räknade ut att det tog ljuset 22 minuter att tillryggalägga ett avstånd som motsvarar diametern av jordens bana runt solen, och utifrån det kunde ljusets hastighetberäknas till cirka 220000 kilometer i sekunden.

I dag vet vi att ljuset klarar turen på mindre än 17 minuter, och de 220000 kilometerna i sekunden var i underkant. Ljus förflyttar sig genom vakuum med en hastighet av 299792458 meter i sekunden.